Styr helse og velvære

En virksomhet med anstendige betingelser

Styrke helse og velvære

Vår bærekraftstrategi
Optimalisere miljøpåvirkningen vår
Styrke menneskers helse og velferd
Fremme respektfull forretningsetikk
Produktkvalitet / Merking

Ansvar for ansatte og samfunn

  • edriften i sin helhet, samtlige ansatte og våre leverandører omfattes av Code of Conduct. Kravene som ligger til grunn for disse etiske reglene baseres hovedsakelig på internasjonale konvensjoner som FN’s menneskerettighetserklæring og relevante konvensjoner fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, FN’s barnekonvensjon og prinsippene i FN Global Compact.

  • En del av samfunnsengasjementet vårt kommer til syne i sponsing av lokal kultur- og idrett, og i prosjekter som «Nulltoleranse mot mobbing» i svenske skoler. Vårt største individuelle bidrag går til Team Rynkeby / Child Cancer Foundation, der alle innsamlede midler går uavkortet til forskning på barnekreft i Norden. Vi støtter og representerer lokalt næringsliv regelmessig og har medlemskap og er representert i TMF, Swedish Enterprice.

  • Vi samarbeider med grunnskoler, høyskoler og universiteter, som for eksempel Teknikcollege, og tilbyr arbeidsplasser for studenter i løpet av VFU (praksisplass under yrkesutdannelse eller universitets- eller høyskolestudier).

  • Drømmekjøkkenet AS jobber strukturert og systematisk med alle prosesser innenfor rammen av «menneskelige hensyn» / HR. Vi måler kontinuerlig medarbeidernes engasjement, trivsel og velvære gjennom vår medarbeiderundersøkelse, GPTW (Great Place To Work).

  • Vi lever etter våre kjerneverdier for inspirasjon, kvalitet, hverdagsglede og bærekraft i alle prosessene våre. Sikkerhet og andre arbeidsmiljøspørsmål står høyt på dagsordenen og målene våre for arbeidsmiljøet overvåkes fortløpende gjennom vår vernekomite. Vi driver også aktivt velværearbeid gjennom det som kalles Kom-i-Form. Å kunne være en meget god, profesjonell og attraktiv arbeidsgiver, leverandør og partner har høy prioritet hos oss, og vi har et kontinuerlig fokus på dette som en naturlig del av vårt strategiske arbeid.

  • Vi tar aktivt samfunnsansvar på flere ulike måter, hvor «Team Rynkeby» er ett av mange initiativ.