Byggevaredeklarasjoner

Hensikten med byggevaredeklarasjoner er å vise i hvilken grad materialene og produktenes innhold påvirker miljøet og deltar i kretsløpet i løpet av sin livssyklus. Rett utformet blir en deklarasjon en verdifull dokumentasjon av en bygnings innhold, et dokument som i likhet med drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner følger huset i hele dets levetid. Byggevaredeklarasjonene kan sies å være et godt middel for å kommunisere LCI (livssyklusinventering) til bestilleren og brukeren. Drømmekjøkkenet har flere byggevaredeklarasjoner som er listet opp nedenfor.