Miljøvaredeklarasjoner (EPD)

Miljøvaredeklarasjonene for våre produkter beskriver produktens miljøpåvirkning fra et livssyklusperspektiv. I miljøvaredeklarasjonen (EPD) presenteres resultatene fra en livssyklusanalyse i komprimert format.