Fremme respektfull forretningsetikk

Fremme respektfull forretningsetikk

Vår bærekraftstrategi
Optimalisere miljøpåvirkningen vår
Styrke menneskers helse og velferd
Fremme respektfull forretningsetikk

Ansvarlige, sertifiserte partnere

  • Et av nøkkeltallene våre i bærekraftrapporten knyttet til menneskerettigheter, er at hver leverandør signerer Drømmekjøkkenet-konsernets Code of Conduct, som sikrer at produktene blir produsert på en måte som er bra for miljøet og mennesket. Vår ambisjon i utvelgelsesprosessen er å følge nøye med på hvordan de forskjellige presterer i henhold til bærekraft, og om mulig la den faktoren være utslagsgivende i utvelgelsesprosessen. Bærekraftsertifiseringer, opprinnelseskontroller og transparente produktdeklarasjoner er deler som påviser fremdrift i leverandørenes arbeid med bærekraft.

  • Grunnlaget for miljøarbeidet er styringssystemet vårt, sertifisert i henhold til ISO 14001:2015. Siden vår første sertifisering i 1997, har vi kontinuerlig utviklet systemet for støtte og vekst innen miljøspørsmål. Systemet er kjent i hele organisasjonen og syr sammen relevant informasjon med rutiner, stillingsbeskrivelser, mål, handlingsplaner og policyer. Miljøstyringssystemet er levende og godt utviklet, og vedlikeholdes av ansvarlige innen de respektive miljøområdene.