Vår strategi for bærekraft

Vår strategi for bærekraft

Vi tar ansvar for et langsiktig og bærekraftig kjøkkenliv.

LES BÆREKRAFTRAPPORTEN VÅR HER

Svenskproduserte og bærekraftige produkter med maksimal levetid

Siden 1929 har vi produsert kjøkken i Ballingsløv i Skåne – Sverige. Det gjør vi fortsatt, og vil fortsette med det i mange år fremover. Det som har skapt Ballingslöv og som fremdeles holder Ballingslöv i gang i dag, er det å produsere kvalitetsprodukter med lang levetid og være nær kundene våre. Vi lager produkter man kan bruke daglig i sin maksimale levetid, deretter resirkuleres dem på en god og naturlig måte. Det føltes bra i 1929, og det føles bra fortsatt i dag!

Verdikjeden vår

Verdikjeden vår

Verdikjeden vår beskriver hovedområdene i virksomheten, der vi påvirker miljøet og samfunnet på ulike måter i de forskjellige stadiene. Vår ambisjon er å lage gode avtrykk så langt det lar seg gjøre, og å redusere de negative.

Gjennom analyse av verdikjeden vår har vi identifisert hvor vi har størst påvirkning og ut ifra det satt opp aktiviteter og mål. På denne måten sikrer vi relevans i vårt bærekraftarbeid og at vi leder innsatsen dit den er mest nyttige. Vi har bygget strategien vår på en slik måte at vi oppnår våre egne mål og samtidig bidrar til de globale målene.

VÅRE HOVEDPILARER OG STRATEGISKE INITIATIVER

Basert på verdikjeden og risikoanalysen vår, kjenner vi vår påvirkning og hva vi bør fokusere på. Derfor er bærekraftstrategien vår basert på tre hovedpilarer. Hovedpilarene er delt opp i syv strategiske bærekraftinitiativer, som tar sikte på å tydeliggjøre områdene der vi har gode forbedringsmuligheter.

Det er satt klare mål, og en rekke aktiviteter er både i gang og planlagt. Bærekraftstrategien vår er basert på et helhetlig bilde av de sakene som er viktige for oss å håndtere. Vi vet hvor vi vil og med strategien vår har vi formulert reisen dit.

Bærekraftstrategien vår er en integrert del av vår forretningsdrift

Bærekraftstrategien vår er en integrert del av vår forretningsdrift
Se hvordan ulike materialvalg
påvirker kjøkkenets klimaavtrykk
Kjøkkenets klimaavtrykk i tall