Styrke menneskers helse og velferd

Styrke menneskers helse og velferd

Vi driver vår virksomhet med hyggelige forhold for ansatte og vårt totale miljø.

Styrke menneskers helse og velferd

Vi etterstreber å gjøre det mulig for våre ansatte å nå sitt fulle potensiale, som en del av et vinnerlag i et trygt og sunt arbeidsmiljø. Det er viktig for oss å være "Et flott sted å jobbe" og å ta ansvar for å være en viktig arbeidsgiver og god samfunnsaktør. For å styrke folks helse og velvære har vi valgt to strategiske initiativ:

• Medarbeidernes engasjement
• Ansvarsfull arbeidsgiver og samfunnsaktør

Medarbeidernes engasjement

Våre ansattes engasjement er helt avgjørende for at virksomheten skal lykkes. For å få ansattengasjement, fokuserer vi på ansvarlig ledelse, samt å bygge en inspirerende og respektfull bedriftskultur der ledelse er preget av samarbeid, målstyring og et genuint ønske om å styrke og utvikle våre ansatte som en del av et vinnerteam.

Et sunt og trygt arbeidsmiljø er en selvfølge, og like viktig er likestilling og rettferdighet samt likeverdsspørsmål, som fordeling mellom menn, kvinner og etnisitet for å oppnå en god balanse.

Ansvarsfull arbeidsgiver og samfunnsaktør

For oss er det svært viktig at vi opptrer ansvarlig både overfor våre ansatte så vel som i lokalsamfunn og globalt. Vi er store arbeidsgivere i mindre lokaliteter, noe som betyr at vi har en betydelig rolle basert på jobbmuligheter og sosiale aspekter.

Pris – skånes sunneste foretak

Ballingslöv AB har blitt tildelt prisen Skåne fylkes sunneste selskap. Bak tildelingen står helsefirmaet Feelgood og totalt over 160 selskaper deltok.

Mål

Mål 2022:
Minst ett initiativ med positiv sosial påvirkning per år

Status 2019:
Alle forretningsenheter har hatt flere tiltak i løpet av året, for eksempel praksisplasser, lærlingplasser og hjelp til utsatte.

Ansvar for ansatte og samfunn

 Bedriften i sin helhet, samtlige ansatte og våre leverandører omfattes av Code of Conduct. Kravene som ligger til grunn for disse etiske reglene baseres hovedsakelig på internasjonale konvensjoner som FN’s menneskerettighetserklæring og relevante konvensjoner fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, FN’s barnekonvensjon og prinsippene i FN Global Compact.

 En del av samfunnsengasjementet vårt kommer til syne i sponsing av lokal kultur- og idrett, og i prosjekter som «Nulltoleranse mot mobbing» i svenske skoler. Vårt største individuelle bidrag går til Team Rynkeby / Child Cancer Foundation, der alle innsamlede midler går uavkortet til forskning på barnekreft i Norden. Vi støtter og representerer lokalt næringsliv regelmessig og har medlemskap og er representert i TMF, Swedish Enterprice.

 Vi samarbeider med grunnskoler, høyskoler og universiteter, som for eksempel Teknikcollege, og tilbyr arbeidsplasser for studenter i løpet av VFU (praksisplass under yrkesutdannelse eller universitets- eller høyskolestudier).

 Drømmekjøkkenet AS jobber strukturert og systematisk med alle prosesser innenfor rammen av «menneskelige hensyn» / HR. Vi måler kontinuerlig medarbeidernes engasjement, trivsel og velvære gjennom vår medarbeiderundersøkelse, GPTW (Great Place To Work).

 Vi lever etter våre kjerneverdier for inspirasjon, kvalitet, hverdagsglede og bærekraft i alle prosessene våre. Sikkerhet og andre arbeidsmiljøspørsmål står høyt på dagsordenen og målene våre for arbeidsmiljøet overvåkes fortløpende gjennom vår vernekomite. Vi driver også aktivt velværearbeid gjennom det som kalles Kom-i-Form. Å kunne være en meget god, profesjonell og attraktiv arbeidsgiver, leverandør og partner har høy prioritet hos oss, og vi har et kontinuerlig fokus på dette som en naturlig del av vårt strategiske arbeid.
Se hvordan ulike materialvalg
påvirker kjøkkenets klimaavtrykk
Kjøkkenets klimaavtrykk i tall