Fremme respektfull forretningsetikk

Fremme respektfull forretningsetikk

Ved å fremme respektfull forretningsetikk beskytter vi de ansattes rettigheter, oppmuntrer til ærlighet og deltakelse og jobber for å motvirke diskriminering, bestikkelse, korrupsjon og barnearbeid. Vi jobber kontinuerlig for å sikre vår interne forretningsetikk og fokus er på atferd som får oss til å handle riktig.

Fremme respektfull forretningsetikk

For å fremme respektfull forretningsetikk har vi valgt to strategiske initiativ:

• Ansvarlige innkjøp
• Transparent kommunikasjon

Ansvarsfulle innkjøp

Vi fokuserer på en transparent og bærekraftig forsyningskjede for både ansatte, miljø og samfunn. Det er viktig for oss å sikre ansvarlig. Vi har analysert verdikjeden vår for å identifisere risiko for brudd på arbeidsforhold, menneskerettighetene og korrupsjon. Vi anser risikoen for å være relativt lav ettersom mer enn 98 prosent av leverandørene våre er lokalisert i Europa, og de utgjør litt over 99 prosent av innkjøpsvolumet.

Landene vi handler med, der vi har identifisert den høyeste risikoen for arbeidsforhold og menneskerettigheter, står for under en prosent av innkjøpsvolumet vårt.

Transparent kommunikasjon

Med transparent kommunikasjon mener vi at vi må fortsette å kommunisere på en ærlig og transparent måte, både internt og eksternt, og vi må ta vårt ansvar for å dele kunnskap og bevissthet rundt bærekraftige valg.

Vi ønsker å skape forutsetninger for en bærekraftig hverdag, her og nå, og for fremtidige generasjoner, uavhengig av relasjon til oss – ansatte, partnere, leverandører, kunder, samfunnsmedlemmer eller andre interessenter.

Vårt bærekraftarbeid i 2019 har gitt oss verdifull kunnskap, slik at vi i fremtiden i enda større grad vil være i stand til å hjelpe våre kunder med å ta kloke og bærekraftige valg.

Aktivitet – bærekraftdialog

I 2019 har vi startet en dialog om bærekraft med våre største leverandører, for sammen å synliggjøre og forbedre viktige bærekraftaspekter. Dette arbeidet vil bli intensivert i 2020.

Ved å skape gode relasjoner til våre første generasjons leverandører og sammen bygge kunnskap og forståelse av bærekraftspørsmål, tror vi at vi også kan nå ut til de delene av verdikjeden som vi ikke har direkte kontroll over. Vår ambisjon er at alle våre innkjøp skal gjøres fra leverandører med bærekraftige og ansvarsfulle forhold.

Mål

Mål 2019:
100 % av våra större leverantörer har accepterat vår uppförandekod.

Ansvarlige, sertifiserte partnere

 Et av nøkkeltallene våre i bærekraftrapporten knyttet til menneskerettigheter, er at hver leverandør signerer Drømmekjøkkenet-konsernets Code of Conduct, som sikrer at produktene blir produsert på en måte som er bra for miljøet og mennesket.
Vår ambisjon i utvelgelsesprosessen er å følge nøye med på hvordan de forskjellige presterer i henhold til bærekraft, og om mulig la den faktoren være utslagsgivende i utvelgelsesprosessen. Bærekraftsertifiseringer, opprinnelseskontroller og transparente produktdeklarasjoner er deler som påviser fremdrift i leverandørenes arbeid med bærekraft.

 Grunnlaget for miljøarbeidet er styringssystemet vårt, sertifisert i henhold til ISO 14001:2015. Siden vår første sertifisering i 1997, har vi kontinuerlig utviklet systemet for støtte og vekst innen miljøspørsmål. Systemet er kjent i hele organisasjonen og syr sammen relevant informasjon med rutiner, stillingsbeskrivelser, mål, handlingsplaner og policyer. Miljøstyringssystemet er levende og godt utviklet, og vedlikeholdes av ansvarlige innen de respektive miljøområdene.
Se hvordan ulike materialvalg
påvirker kjøkkenets klimaavtrykk
Kjøkkenets klimaavtrykk i tall