Hvitt kjøkken – Line

  • Line hvit er et moderne kjøkken med glatte kjøkkenfronter og innfelte gripelister. For at et moderne kjøkken skal kjennes moderne både nå og i fremtiden, er det viktig å være nøye med detaljene. De hvite frontene våre har svært høye hvithetstall, slik at du trygt kan kombinere dem med hvite fliser og hvite vegger. Kjøkkenene våre monteres på fabrikken og leveres ferdige hjem til deg. Slik minimeres risikoen for gliper og slark. For å være moderne må man ganske enkelt kunne sin bransje. Vi har bygd kjøkken siden 1929, og kan i dag kalle oss en høyst moderne 80-åring.