Motoråpning Slim

Til kjøle-/fryseskap. Ink. 2 hyller og transformator.
En elektromekanisk døråpner som muliggjør integrert kjøleskap og fryser uten synlige håndtak. Mekanismen åpner skapet et par centimeter ved et lett trykk på døren. Hvis døren blir stående urørt, lukkes kjøleskapet automatisk etter et par sekunder.