Miljøarbeidet på Ballingsløv

Miljøarbeidet på Drømmekjøkkenet

Vil du lese mer om vårt miljøarbeid på Drømmekjøkkenet?

Les folderen her!

MILJØET ER VIKTIG

Miljøet er viktig. Drømmekjøkkenet har som målsetting og stadig minimere miljøpåvirkningen i vår virksomhet. Det omfatter alle områder vi selv kan påvirke slik som valg av råvarer, leverandører, transport, energiforbruk, utslipp mm.
Det ligger i vår tradisjon å produsere produkter med høy kvalitet. Produkter som holder lenge. For oss henger kvalitet og miljø sammen.

Det er en av grunnene til at vi velger å produsere i Sverige. Når et produkt fra Drømmekjøkkenet har gjort sin tjeneste kan 99 prosent gjenvinnes som energi og den resterende delen materialgjenvinnes.

 • Miljø - Mål og retningslinjer

  MÅL OG RETNINGSLINJER

  Miljøarbeid er en kontinuerlig prosess uten slutt. Vi setter oss hele tiden nye mål og retningslinjer for å minske utslippene og energiforbruket. Takket være vår tradisjon og engasjerte medarbeidere har vi i dag et godt strukturert miljø og kvalitetsarbeid hos oss på Drømmekjøkkenet.

 • HØYE KRAV I ALLE LEDD

  Til tross for at tre er en råvare som i seg selv er naturlig, strever vi etter å minimere miljøpåvirkningen ved å stille krav til produsent og leverandør slik at produktene følger gjeldende miljønormer, og et miljøvennlig og ansvarsfullt skogbruk.

 • KRETSLØPTENKING

  Ledestjernen i Drømmekjøkkenet miljøarbeid er kretsløptenking. Dette er et viktig utgangspunkt allerede i design – og utviklingsfasen av et nye produkter. Så mye som mulig skal være biologisk nedbrytbart uten at produktene taper livslengde.

 • Miljø - Samordnede transporter

  SAMORDNEDE TRANSPORTER

  En av de største miljøbelastende faktorene i Drømmekjøkkenets virksomhet er transport. Å minske miljøpåvirkningen innen dette området kommer til å være viktig i lang tid framover. For å optimalisere logistikken har Drømmekjøkkenet siden 2005 hatt egne lastebiler og sjåfører. Gjennom samordning og effektiv logistikk sørger vi alltid for at bilene kjører så fullastet som mulig.

VÅRT MILJØARBEID

Som den miljøbevisste bedriften vi er jobber vi selvsagt stadig med forbedringer i vårt miljøarbeid. Her er noen milepæler i dette arbeidet.

 • Utslipp av organiske løsemidler

  UTSLIPP AV ORGANISKE LØSEMIDLER

  •  1992, 1995, 2010 og 2011 investerte vi i effektive renseanlegg
  •  1995 og 2003 installerte vi destillasjonsutstyr
  •  Totalt renses idag 115 000 m3/h luft som inneholder løsemidler

 • Utslipp fra forbrenningsanlegg

  UTSLIPP FRA FORBRENNINGSANLEGG

  •  1984 påbegynte arbeidet med rensing av røykgasser
  •  Flere investeringer er gjort iløpet av de siste årene
  •  Utslippene har minsket fra 195 mg/nm3 1989 til 9 mg/Nm3 tg

 • Energiforbruk

  Energiforbruk

  •  1984 installerte vi et nytt forbrenningsanlegg som muliggjør oppvarming ved å brenne materialspill
  •  Flere investeringer er blitt gjort opp igjennom årene feks. Ved bytte til ledbelysning, lavenergipærer og frekvensstyrt styring for å minske strømforbruket

 • Avfallshåndtering

  AVFALLSHÅNDTERING

  •  1995 påbegynte kildesortering i 7 forskjellige avfallstyper som innebar en reduksjon av deponiavfall med 75 %
  •  Idag sorteres 46 avfallstyper hvorav 15 klassifiseres som farlig avfall

MILJØSERTIFISERINGER - DRØMMEKJØKKENET

Drømmekjøkkenet har som målsetting å stadig minimere miljøpåvirkningen fra vår virksomhet. Det omfatter alle områder vi selv kan påvirke slik som råvarer, leverandører, transport, energiforbruk, utslipp mm.

 • logo fsc

  FSC

  FSC er en uavhengig internasjonal medlemsorganisasjon som jobber for et miljøtilpasset, sosialt, ansvarsbesvisst og økonomisk livskrafig bruk av verdens skoger. FSC er en forkortelse av Forest Stewardship Council. Samtlige av våre benkeplater i tre produseres av FSC-sertifisert trevirke.

  Vil du vite mer?

 • logo fti

  FTI

  Ballingsløv er tilsluttet FTI som kontrollerer at innsamling og gjenvinning fungerer.

  Vil du vite mer?

 • logo iso 14001

  ISO 14001

  Ballingsløvs miljøpolicy er ledestjernen i miljøarbeidet i henhold til ISO 14001.

  Vil du vite mer?

 • logo ecodriving

  EcoDriving

  Ballingsløvs sjåfører har fått opplæring i ecodriving for å minske utslippene av veksthusgasser fra kjøretøyene.

  Vil du vite mer?