Godt produsert i ballingsløv

Svenskprodusert

Siden 1929 har vi produsert produktene våre i skånske Ballingsløv i Sverige – med omsorg for ansatte og miljøet.

Godt produsert i Ballingsløv

 Ved å være selvforsynt i store deler av prosessene våre, kan vi ta et stort og tydelig ansvar. Vi har sakene i egne hender og det ansvaret trives vi med å forvalte på best mulig måte – for omverdenen, kunder, ansatte – og vår påvirkning av felles ressurser. Med dette som grunnlag har vi utviklet Ballingslöv i løpet av 90 år, og vi har ingen andre ambisjoner enn å fortsette med å skape et bærekraftig kjøkkenliv i fremtiden, slik vi alltid har gjort.

 Det ytterste nivået i å skape et bærekraftig kjøkkenliv er å lage produkter som har lang levetid og som imøtekommer de daglige utfordringene et kjøkken har, på best mulig måte. Derfor er vi ekstremt nøye med når og hvordan vi velger materialer, og hvordan vi designer produktene våre. Vår ambisjon er å bruke dette som grunnlag for å produsere ett kjøkken når andre lager to.

 Med 90 år gammel historie bak oss og med like langt ansvar innen svensk produksjon, gjør vi også alt vi kan for å utfylle eldre kjøkken med oppdateringer som måtte være nødvendige.

 • Miljø - Mål og retningslinjer

  MÅL OG RETNINGSLINJER

  Miljøarbeid er en kontinuerlig prosess uten slutt. Vi setter oss hele tiden nye mål og retningslinjer for å minske utslippene og energiforbruket. Takket være vår tradisjon og engasjerte medarbeidere har vi i dag et godt strukturert miljø og kvalitetsarbeid hos oss på Drømmekjøkkenet.

 • HØYE KRAV I ALLE LEDD

  Til tross for at tre er en råvare som i seg selv er naturlig, strever vi etter å minimere miljøpåvirkningen ved å stille krav til produsent og leverandør slik at produktene følger gjeldende miljønormer, og et miljøvennlig og ansvarsfullt skogbruk.

 • KRETSLØPTENKING

  Ledestjernen i Drømmekjøkkenet miljøarbeid er kretsløptenking. Dette er et viktig utgangspunkt allerede i design – og utviklingsfasen av et nye produkter. Så mye som mulig skal være biologisk nedbrytbart uten at produktene taper livslengde.

VÅRT MILJØARBEID

Som den miljøbevisste bedriften vi er jobber vi selvsagt stadig med forbedringer i vårt miljøarbeid. Her er noen milepæler i dette arbeidet. Vil du lese mer om vårt miljøarbeid på Drømmekjøkkenet?

 • Utslipp av organiske løsemidler

  UTSLIPP AV ORGANISKE LØSEMIDLER

  •  1992, 1995, 2010 og 2011 investerte vi i effektive renseanlegg
  •  1995 og 2003 installerte vi destillasjonsutstyr
  •  Totalt renses idag 115 000 m3/h luft som inneholder løsemidler

 • Utslipp fra forbrenningsanlegg

  UTSLIPP FRA FORBRENNINGSANLEGG

  •  1984 påbegynte arbeidet med rensing av røykgasser
  •  Flere investeringer er gjort iløpet av de siste årene
  •  Utslippene har minsket fra 195 mg/nm3 1989 til 9 mg/Nm3 tg

 • Energiforbruk

  Energiforbruk

  •  1984 installerte vi et nytt forbrenningsanlegg som muliggjør oppvarming ved å brenne materialspill
  •  Flere investeringer er blitt gjort opp igjennom årene feks. Ved bytte til ledbelysning, lavenergipærer og frekvensstyrt styring for å minske strømforbruket

 • Avfallshåndtering

  AVFALLSHÅNDTERING

  •  1995 påbegynte kildesortering i 7 forskjellige avfallstyper som innebar en reduksjon av deponiavfall med 75 %
  •  Idag sorteres 46 avfallstyper hvorav 15 klassifiseres som farlig avfall