Optimalisert transport

Transport og miljø

Transport har tydelig påvirkning på vår totale utslippsmengde av kulldioksid. Derfor jobber vi aktivt med å minimere vår påvirkning når vi transporterer produktene våre hjem til deg. Vi har egne lastebiler, slik at vi kan ha full kontroll på at transporten er optimal. Vi tar saken i egne hender og det er et ansvar vi trives med.

Optimalisert transport

 Våre erfarne transportledere og sjåfører planlegger og optimaliserer reiserutene ut fra at transporteringen skal foregå så smart og effektivt som mulig. Transporten er også en viktig del av vårt totale kvalitetsarbeid, som sikrer at dine produkter er feilfrie og uten skader ved ankomst – dermed unngår vi eventuelle erstatningsleveranser.

 Når vi er ute på veiene med våre øko-vennlige lastebiler, tilbyr vi å ta med oss andre bedrifters gods når bilene går i retur sørover. På den måten hjelper vi oss selv, tilbyr bedrifter et godt transportalternativ og minimerer påvirkningen av miljøet. Det føles bra, synes vi.

 Vi prøver kontinuerlig å investere i en så miljøvennlig transportflåte som mulig, og bruker den nyeste teknologien innen rensing. Alle sjåførene våre får opplæring og trenes fortløpende i å kjøre så miljøvennlig som mulig. Vi måler og utvikler oss hele tiden og sjåførene våre setter stolthet i smart og hensynsfull kjøring.