Hjørneskap

Vårt kjøkkensortiment er inndelt i to ulike serier, "Classic" og "Standard". Nå ser du på skap som inngår i sortimentet "Classic". Følgende fronter finnes i dette sortimentet: Bistro, Gastro og Magnum.