Benkeskap med dør

Vårt kjøkkensortiment er inndelt i to ulike serier, "Classic" og "Standard". Nå ser du på skap som inngår i sortimentet "Classic".
Følgende fronter finnes i dette sortimentet: Bistro, Gastro, K2 og Magnum.