Drømmekjøkkenet søker nye forhandlere

Drømmekjøkkenet søker nye forhandlere

80 år med framgang

Ballingsløv AB er en av Sveriges ledende produsenter av kjøkken og bad med egen produksjon i Ballingsløv, nord i Skåne. Vi har produsert kvalitetsprodukter for det nordiske markedet siden 1929. 

Salget til forbrukermarkedet skjer i all hovedsak via samarbeidende kjøkkenbutikker. På noen steder har vi også valgt et samarbeid med byggevarebutikker. Alt salg, både til hus og prosjektsalg, skjer via våre samarbeidspartnere i hele Norge.

I 2015 omsatte Ballingsløv AB for ca 900 millioner kroner – vi forventer innen kort tid en omsetning på over 1 milliard.

Vi søker flere samarbeidspartnere og forhandlere – kanskje er du en av dem?

Drømmekjøkkenet har planer om å åpne flere nye, profilerte kjøkkenbutikker i løpet av 2017-2019. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med personer/bedrifter som er interessert i et langsiktig og lønnsomt samarbeid med oss.

5 sterke grunner til å velge Drømmekjøkkenet

Som forhandler eller profilert kjøkkenbutikk får du mulighet til å være en del av vårt velrenommerte varemerke, du får markedsstøtte og support, samtidig som du fortsatt har friheten til å drive din egen virksomhet.

1. Et attraktivt varemerke med en bred produktportefølje

Varemerket Ballingsløv/Drømmekjøkkenet har en sterk posisjon i Sverige og Norge, er kjent for sin høye kvalitet, gode design og har også et av markedets bredeste sortimenter. I et voksende marked der stadig flere bruker mer penger og tid på innredning og design, er det viktig å være konkurransedyktig når det gjelder å oppfylle kundenes virkelige behov og drømmer.

2. Attraktiv finansiering

Som forhandler for Drømmekjøkkenet tilbys du et svært attraktiv finansieringspakke. For hele prosjektet kommer vi til å kunne tilby finansiering opptil 30–50 %. Resten finansierer du med egne midler, lån fra bank/leasingselskap og iblant også via bidrag fra byggeieren. Du trenger heller ikke å ha noe større lager i butikken og du vil ikke få problemer med kontantstrømmen ettersom kunden betaler et forskudd i forbindelse med kjøpet.

Totalt sett skaper dette gode muligheter til raskt å oppnå lønnsomhet. Drømmekjøkkenet hjelper deg med å regne på de ulike finansieringsalternativene som finnes fra gang til gang.

3. Konsept- og forretningsutvikling

Uten konseptutvikling stagnerer all forretningsvirksomhet før eller senere. Drømmekjøkkenet investerer kontinuerlig i utvikling av nye produkter, konsepter, markedsføring, forretningssystemer m.m. Alt for å sikre at virksomheten dekker våre kunders etterspørsel og behov og at kjeden og dens forhandlere fortsetter å være lønnsomme.
Eksempler på en slik utvikling er at vi de seneste årene er blitt stadig bedre på å kartlegge og forstå hvordan våre kunder ser ut, hvor de finnes, hvordan våre kampanjer påvirker trafikken til butikkene, hvilke butikkbeliggenheter som fungerer best osv. Kunnskaper som direkte kommer nye forhandlere til gode og muliggjør en god start på hvert sted der vi åpner.

4. Bransjens beste utdanning og support

Vi har forstått at vår egen vekst er avhengig av våre forhandleres suksess. Derfor investerer vi tid og ressurser for å hjelpe forhandlerne med å utvikle sin virksomhet.

Vår grunnutdanning for nye Drømmekjøkkenet-butikker er f.eks. en intensivutdanning som er utviklet for å lære handleren å håndtere de mest vesentlige delene for å oppnå suksess under vårt varemerke.

Utdanningen dekker blant annet:
Produktkunnskap, kjøkkenplanlegging, tegneprogram (CAD), salg og markedsføring, prosjektsalg, økonomi og administrasjon, personale.

Som forhandler for oss får du støtte og support via regelmessige besøk fra hovedkontoret. I den daglige driften har du hjelp av vår omfattende håndbok som finnes tilgjengelig og oppdatert via intranettet. Hvis du har behov for å ringe og spørre om noe, er vi alltid tilgjengelige i vanlige åpningstider.

Uansett hvor lenge du har vært forhandler for Drømmekjøkkenet kommer vi til å fortsette å tilby deg videreutdanning.

5. Sterk og effektiv markedsføring

Drømmekjøkkenets markedsavdeling støtter deg i din lokale markedsføring gjennom sterk nasjonal markedsføring. Våre kampanjer bidrar til å styrke vår varemerkeprofil og renommeet til alle våre forhandlere. Målgruppene som vi jobber mot, er sluttforbrukere, forhandlere, byggevarehandelen, prosjektmarkedet, byggeiere og arkitekter.

Her er noen eksempler på aktiviteter som vi utvikler og utarbeider sentralt som hjelper deg lokalt:
- Varemerkebygging og selgende annonsering. (Bilde/collage)
- Kataloger for kjøkken, bad og oppbevaring. (Bilde/collage)
- Annonser for lokale og regionale butikker. (Bilde/collage)
- Salgsfremmende aktiviteter og materiale i butikk. (Bilde/collage)
- Varemerkebygging via reklamefilmer for TV og internett. (Bilde/collage)
- Vedlikehold og utvikling av www.drommekjokkenet.no og butikkenes egne undersider. (Bilde/collage)
- Annonser på internett, lokalt og nasjonalt. (Bilde/collage)

”Forhandlernes fremgang er vår fremgang.”

Hvordan går du videre?

1. Kontakt oss

Som et første steg vil vi at du kontakter salgssjef Sandra Sørholt.
Den første samtalen handler om å gi deg mer informasjon samt å se om det finnes forutsetninger for deg å åpne på det stedet der du bor. Hvis samtalen går bra, avtaler vi et fysisk møte eller et lengre telefonmøte. Dette for mer detaljert å gå gjennom hvilke målsettinger du selv har, diskutere økonomi og startkostnader, finansiering, utdanning m.m. Vi kommer også til å oppfordre deg til å besøke noen Drømmekjøkkenet-butikker for at du skal lære mer om hvem vi er og hva vi tilbyr våre kunder.

2. På tide å planlegge

Etter de første kontaktene med oss kommer du til å ha et ganske godt bilde av om Drømmekjøkkenet kan være en interessant samarbeidspartner for deg. Dette er selvfølgelig gjensidig. Hvis det føles rett for oss begge, vil vi at du som et neste steg begynner å planlegge og sette opp et budsjett for din egen Drømmekjøkkenet-butikk.

Her følger noen eksempler på spørsmål som du da må vurdere:
Hvilken omsetning kan du forvente deg i det aktuelle området?
Hvilken lønn vil du kunne ta ut fra virksomheten?
Hvor mange ansatte skal du ha?
Hvordan skal du løse finansieringen av firmaet ditt?
Vi kommer til å gi deg støtte og hjelp i denne prosessen. Vi kommer til å tilby en mal for beregningene dine og gi deg en del nøkkeltall, f.eks. leie, personale, marginer osv. Alt for at du skal kunne regne så realistisk som mulig. Samtidig ser vi gjerne at du får hjelp av en ekstern uavhengig rådgiver når du utfører beregningene dine. Det kommer til å gjøre deg ekstra trygg i våre videre diskusjoner.

3. Undertegning av forhåndsavtale

Etter at du har satt opp budsjettet ditt, kommer vi til å se nærmere på hvordan vår samarbeidsavtale ser ut i praksis. Hvis du etter denne prosessen har bestemt deg for at du vil åpne en egen Drømmekjøkkenet-butikk, under forutsetning av at vi finner et egnet lokale på det stedet du er interessert i, inngår vi et tidsbegrenset forhåndsavtale (letter of intent).

Deretter starter Drømmekjøkkenet – sammen med deg – arbeidet med å finne et egnet lokale for din kommende butikk.

4. Søk etter lokale, forhandling og inngåelse av leiekontrakt

At vi finner et riktig bra lokale for virksomheten din, er trolig avgjørende for hvor godt du kommer til å lykkes i fremtiden. Drømmekjøkkenet har stor erfaring med hvilke lokaler og beliggenheter som gir gode resultater. Vi vet hvor skal lete og vi finner forhåpentligvis et lokale ganske raskt. Så fort vi har funnet et lokale som vi begge er fornøyde med, kommer vi til å hjelpe deg med å forhandle frem en best mulig leieavtale. Vi kommer også til å hjelpe deg med å tegne hvordan lokalene skal se ut, hvilken innredning du kommer til å trenge og regne på hva en eventuell ombygging av lokalene kommer til å koste. Sammen utarbeider vi en detaljert investeringskalkyle som ligger til grunn for dine finansieringsbeslutninger.
Hvis alt faller på plass, undertegnes leiekontrakten samtidig med at aksjeselskapet ditt inngår en forhandleravtale med Ballingslöv AB (Drømmekjøkkenet).

5. Prosjektledelse og bygging

Etter at du undertegnet leiekontrakten og forhandleravtalen, kommer Drømmekjøkkenet til å hjelpe deg med å bygge butikken. Drømmekjøkkenet leder prosjektet og hjelper deg med å få inn rett kompetanse til rett tid for å få butikken ferdig til planlagt tidspunkt. Parallelt med dette kommer du til å begynne på utdanningen din slik at du er klar i god tid før butikken står ferdig.

6. Utdanning

For å gi deg de beste forutsetningene for å lykkes fra starten av har vi utviklet en skreddersydd utdanning. Utdanningen dekker de spesifikke områdene som er viktige for å lykkes. Vi kommer f.eks. til å gjennomgå produktkunnskap, kjøkkenplanlegging, tegneprogram (CAD), forretningssystem og ordreinnleggelse, salg og markedsføring, økonomi, personale, kundeservice – og reklamasjoner.
Utdanningen kommer til å finne sted på vårt hovedkontor, men også hos samarbeidspartnere og eksisterende forhandlere/butikker. Utdanningens utforming og lengde vil bli tilpasset etter din egen erfaring og bakgrunn. Alt for å skape de beste forutsetningene for nettopp deg og dine behov.

7. Butikkåpning

Utdannet og klar, med en skinnende ny butikk er du endelig fremme ved åpningen.
Før åpningen kommer markedsavdelingen vår til å hjelpe deg med å planlegge og gjennomføre en lokal annonse- og PR-kampanje. Du kommer til å få en egen underside på www.drommekjokkenet.no med egen tekst, åpningstider og kontaktopplysninger til deg og ditt personale. I forbindelse med åpningen kommer vi også til å være på plass og hjelpe deg i butikken.

Rad – Høres det interessant ut?

Kontakt gjerne salgssjef Sandra Sørholt på telefon: +47 47 34 84 56.