Föräldrarlösa resurser

TA EJ BORT! Kategori för resurser som inte har några föräldrar (används i schemalagt jobb) Schemalagt jobb som körs var 15:e minut och söker upp resurser som uppfyller följande kriterier: Berikningsstatus: "Klar för publicering" Publiceringsrättigheter: "Web" Utkanaler: "SE" Men som ännu inte blivit länkat. OBS jobbet kommer inte ta bort resurser när de väl blivit länkade.